Sự kiện ra mắt BOSCH Battery Pro

Tiếp tục thực hiện sứ mệnh làm nên những thay đổi tích cực cho ngành ô tô tại Việt Nam, ngày 13/03 vừa qua, tập đoàn BOSCH đã cho ra mắt dòng sản phẩm Ắc quy Bosch Mega Boost với nhiều tinh chỉnh đặc biệt. Đồng thời, sự kiện này còn đánh dấu bước phát