LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Tháng 6 năm 2004, The Expert Network (TEN) được thành lập tại Đại học Monash, Australia bởi một nhóm du học sinh Việt Nam đang theo học sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, marketing, mỹ thuật, kiến trúc và IT. Mục đích ban đầu là nhằm hỗ trợ chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm cho nhau trong học tập và nghiên cứu.

Vào giữa năm 2006, các thành viên của nhóm tốt nghiệp về nước và thành lập Công ty cổ phần TEN Group. Trải qua quá trình phấn đấu với tiêu chí đặt công tác đảm bảo chất lượng cho dịch vụ và sản phẩm của mình lên hàng đầu, đến nay TEN Group đã và đang là nhà cung cấp cho hàng loạt các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.

SỨ MỆNH

Cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ liên quan đến marketing và phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động tại Việt Nam, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động marketing cũng như các hoạt động quản lý nói riêng của các doanh nghiệp ấy.

Tầm nhìn

Trở thành một biểu tượng về tính kỹ lưỡng và độ tin cậy hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp, sản phẩm, và dịch vụ phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI