Roadshow khởi động chương trình đặc biệt nhất trong năm của Saigon Co.op Kỷ niệm Saigon Co.op 35 năm – Niềm tin gắn kết

Roadshow khởi động chương trình đặc biệt nhất trong năm của Saigon Co.op Kỷ niệm Saigon Co.op 35 năm – Niềm tin gắn kết Ngày 23 & 24/04 vừa qua, để khởi động cho chương trình Mừng kỷ niệm Saigon Co.op 35 năm, những đoàn xe rực rỡ chở đầy quà tặng đã rộn ràng