“Let’s Co.op Let’s Serve – Tri ân từ trái tim”

“Let’s Co.op Let’s Serve – Tri ân từ trái tim” một chương trình đặc biệt thay lời cảm ơn từ Ban Tổng giám đốc Saigon Co.op đang diễn ra tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers và Finelife trên toàn quốc do TEN Group thực hiện. Với vô vàn quà