[COCA-COLA – ACTIVATION]

Lễ thì mọi người nghĩ chơi đâu, ăn gì còn team TEN Group cũng nghĩ nhưng mà nghĩ cách để tổ chức sự kiện activation thật là thú vị cho Coca-Cola đó cả nhà ơi Với nhiều hoạt động hấp dẫn, sự kiện ngày 30/04 & 01/05 do nhà TEN thực hiện đã thu hút