Sóng Việt – Tư vấn bộ nhận diện thương hiệu

Sóng Việt – Tư vấn bộ nhận diện thương hiệu

Khi nhà ga mới của sân bay Liên Khương (Đà Lạt) khánh thành và đưa vào hoạt động thì toàn bộ khu nhà ga cũ được công ty Sóng Việt có dự định tiếp quản để tìm phương án kinh doanh. Để đáp ứng mục tiêu đó, TEN Group được chỉ định là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn định hướng giải pháp kinh doanh cho khu vực nhà ga cũ. Để thực hiện dự án này, TEN Group đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường tại khu vực, phân tích và đưa ra giải pháp định hướng kinh doanh cho Sóng Việt tại khu vực nói trên.