Chứng khoán Đông Dương – Tư vấn chiến lược

Chứng khoán Đông Dương – Tư vấn chiến lược

 

Biết được Thạc sĩ Lê Văn Bình là người có đóng góp đáng kể cho sự thành công đầy ấn tượng của thương hiệu Sacombank_SBS và thương hiệu Kềm Nghĩa trong giai đoạn 2006-2007, ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Đông Dương đã chủ động đề nghị TEN Group tham gia tư vấn về thương hiệu và truyền thông marketing tích hợp cho Công ty Chứng khoán Đông Dương ngay từ những ngày đầu thành lập. TEN Group đã tham gia tư vấn về truyền thông marketing tích hợp cho Công ty Chứng khoán Đông Dương trong giai đoạn tung thương hiệu này vào thị trường vào năm 2007.
Hiện nay, Công ty Chứng khoán Đông Dương là một trong những công ty chứng khoán thành công lớn tại thị trường Việt Nam.