SBS – Tư vấn chiến lược thương hiệu, truyền thông marketing tích hợp

Sacombank – Tư vấn chiến lược thương hiệu, truyền thông marketing tích hợp

 

Ngay từ những ngày đầu khi Sacombank_SBS mới vừa thành lập thì TEN Group đã đồng hành với thương hiệu này thông qua việc tư vấn về chiến lược thương hiệu và truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC). Việc tư vấn này đã góp phần đáng kể vào sự thành công của chiến dịch tung thương hiệu Sacombank_SBS vào thị trường, giúp gia tăng sự nhận biết thương hiệu một cách rộng rãi cũng như đưa hình ảnh thương hiệu này đi vào lòng người một cách nhanh chóng.

Ngoài các hoạt động tư vấn, TEN Group cũng đảm trách các hoạt động quan hệ báo chí cho Sacombank_SBS từ ngày thành lập đến cuối năm 2008

Vào thời điểm cuối năm 2008, phòng marketing của Sacombank_SBS được chính thức thành lập. Kể từ đó, các hoạt động truyền thông tiếp thị điều do phòng marketing của Sacombank_SBS đảm trách mà không có sự tham gia của TEN Group nữa. Thay vào đó, TEN Group chỉ hợp tác với Sacombank_SBS với tư cách là một đối tác chiến lược trong việc cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba, là khách hàng của Sacombank_SBS và/ hoặc của TEN Group.