Indochina Green – Tư vấn doanh nghiệp

Indochina Green – Strategy consulting

 

Indochina Green là một liên doanh giữa 4 đối tác bao gồm: Tricor của Anh quốc cùng với một đối tác từ Việt Nam, một đối tác từ Singapore và một đối tác từ Cambodia. Văn phòng của liên doanh này đặt tại Phnompenh. Liên doanh này là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển rừng nhằm kinh doanh tín chỉ carbon.

Từ khi Indochina Green mới thành lập, TEN Group đã được chỉ định là đơn vị tư vấn về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, đồng thời cũng là đơn vị tư vấn về chiến lược thương hiệu cho liên doanh này. Hiện nay Indochina Green là một đơn vị dẫn đầu về ngành công nghiệp kinh doanh tín chỉ carbon tại Đông Nam Á.