GLT – Tư vấn chiến lược truyền thông marketing tích hợp

GLT – Tư vấn chiến lược truyền thông marketing tích hợp

Nhân sự kiện Công ty Cổ phần Thiết bị điện Toàn Cầu (GLT) ký biên bản ghi nhớ với Vina-Capital, TEN Group được chọn để tư vấn lập kế hoạch cho chiến dịch truyền thông marketing tích hợp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của GLT trên thị trường nói chung và trên thị trường chứng khoán nói riêng. Dự án đã được triển khai thành công và đáp ứng được những mục tiêu đặt ra của GLT.