Media – Hội nghị khách hàng

Chương trình hội nghị khách hàng của Media đã được TEN Group tổ chức vô cùng thành công, được khách hàng tin tưởng, hài lòng