Vedan – Hội nghị khách hàng “Vươn cao cùng Vedan”

Chương trình hội nghị khách hàng của Vedan năm nay được tổ chức với chủ đề “Vươn cao cùng Vedan” với nhiều hoạt động ý nghĩa