Thematic Hè Coca-Cola “Tận Hưởng Khoảnh Khắc, Trúng Quà Tâm Đắc”

Những món quà cuối cùng trong chương trình thematic hè của Coca-Cola “Tận hưởng khoảnh khắc, trúng quà tâm đắc” đã được TEN Group trao tận tay cho các khách hàng may mắn trúng giải.