STrade – Tư vấn chiến lược thương hiệu, truyền thông marketing tích hợp

Tiếp theo sự thành công của dự án tư vấn chiến lược thương hiệu và truyền thông tiếp thi tích hợp cho Sacombank_SBS ngay từ khi công ty chứng khoán này mới đi vào hoạt động, TEN Group vinh dự được Sacombank_SBS giao tiếp tục thực hiện dự án tư vấn cho STrade, là một thương hiệu giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sacombank_SBS.