LỄ KHỞI CÔNG ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA NHÀ MÁY COCA COLA

LỄ KHỞI CÔNG ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA NHÀ MÁY COCA COLA THỨ TƯ TẠI VIỆT NAM ĐÃ ĐỂ LẠI CẢM XÚC PHẤN KHỞI CHO TOÀN BỘ QUAN KHÁCH; LÀ SỰ MỞ ĐẦU CHO MỘT TƯƠNG LAI HIỆN ĐẠI, CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIỂN VÀ THỊNH VƯỢNG.