Lễ công bố – Viettel chính thức phân phối điện thoại và cung cấp dịch vụ Push mail trên BlackBerry

Lễ công bố – Viettel chính thức phân phối điện thoại và cung cấp dịch vụ Push mail trên BlackBerry