Gian hàng Kubota tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Gian hàng Kubota tại hội chợ Triển lãm quốc tế chuyên ngành nông nghiệp tại Việt Nam do TEN Group thực hiện.