COCA-COLA – HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2022

Sân khấu hoành tráng, thiết kế ấn tượng, không khí sôi động và sự phối hợp nhịp nhàng… là những yếu tố chính đã tạo nên sự thành công của chương trình Hội nghị khách hàng Vedan 2022 được tổ chức ở Hà Nội vừa qua.