COCA-COLA – HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2022 TẠI THANH HÓA

Hội nghị khách hàng 2022 của Coca-Cola tại Thanh Hóa đã được TEN Group tổ chức vô cùng thành công.