Acitivation Vedan – Siêu Bếp 3 Miền

Dự án activation Vedan – Siêu Bếp 3 Miền đã được TEN Group thực hiện thành công tại hơn 600 chợ trên toàn quốc.